Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení míst pomocných vědeckých studentských sil na katedře správního práva a správní vědy PF UK

 

PŘEDPOKLADY:   Studium ve 3. – 5. ročníku PF UK, aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka, znalost práce s počítačem, dobré studijní výsledky, zájem o obor správního práva.
 
OBSAH PRÁCE:   Práce spočívá zejména v rešerši právních předpisů, judikatury a odborné literatury, vyhledávání informací na internetu, v překladech, korekturách, technické pomoci při organizaci a zajišťování činností katedry.
 
PŘIHLÁŠKY: Zájemci podají závaznou písemnou přihlášku na e-mailovou adresu rajchl @ prf.cuni.cz tajemníkovi katedry (do předmětu emailu je třeba uvést „Přihláška do výběrového řízení“), nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky katedry E. Preclíkové (místnost 104/1. patro). V přihlášce se zájemci vyjádří k výše uvedeným předpokladům a připojí stručný životopis, uvedou kontaktní údaje.
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:   pátek  14. 10. 2016 
 
PŘIJÍMACÍ POHOVOR:      úterý 18. 10. 2016 v 14.30 hod.   
 
OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ:   Výsledky výběrového řízení budou sděleny po přijímacím pohovoru.
 
OBDOBÍ, NA KTERÉ BUDE VYBRANÝ UCHAZEČ/UCHAZEČKA PŘIJAT NA KATEDRU:  říjen 2016 – červen 2017.
 
 
V Praze dne 26. 9. 2016                                    doc. JUDr. Helena Prášková, CSc., v.r.

 

 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111