Vyhlášení výběrového řízení pro Ph.D. studenty PF UK na LL.M. studium na University of San Francisco 2014/15

Konkurz na studijní pobyt na UNI San Francisco
HLÁSIT SE MOHOU POUZE STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PF UK

PF UK vypisuje konkurz pro interní a externí doktorandy PF UK na 1 místo na studijní pobyt v akademickém roce 2014/2015 na UNI San Francisco, USA k získání titulu LL.M. v oborech:

International Transactions and Comparative Law
Intellectual Property and Technology Law


Náležitosti přihlášky (není speciální tiskopis):

• podrobný životopis v angličtině,
• Transcript of Records (ověřený),
• ověřená kopie diplomu,
• motivační dopis s podrobným programem studia v angličtině,
• doporučující dopis školitele či pracoviště v angličtině,
• doklad o jazykovém vzdělání: zkouška TOEFL (100 bodů) je podmínkou (ne starší 2 let).
Termín pro odevzdání přihlášky na zahraniční oddělení Právnické fakulty UK je nejpozději do 8.1.2014 (včetně)
(místnost č. 119, I. patro v úředních hodinách, tj. pondělí – čtvrtek: 9,00 – 11,00 hod.)

Pohovor proběhne v pondělí 13.1.2014 ve 13,00 hod. v místn. 117, I. patro - sborovna (Konečný výběr provádí UNI San Francisco)

USF umožňuje ucházet se o sociální stipendium v rámci USF ve výši cca 22.000,- USD (lhůta pro podání žádosti o tzv. need based scholarship na USF je cca 15.2.2014 – viz webpage USF), veškeré další náklady (vč. školného ve výši nepokryté případným stipendiem hostitelské školy) hradí student z vlastních zdrojů. Vybraný student může rovněž žádat o příspěvek v rámci Institucionálního programu PF UK ve výši až 20.000,- Kč/měsíc pobytu).

V Praze dne 26.11.2013


prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111