VYHLÁŠENÍ VOLBY KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA PRÁVNICKÉ FAKULTY

 

AS PF UK přijal na svém zasedání dne 25. května 2017 toto usnesení:

 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy

 • vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy na funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022,
 • schvaluje tento harmonogram volby:
  • lhůta pro podávání návrhů na kandidáta středa 27. září 2017 do 16:00 hod.,
  • představování navržených ve čtvrtek 19. října 2017 od 17 hod. v místnosti č. 117, popřípadě (v závislosti na účasti veřejnosti) v místnosti č. 120,
  • volba kandidáta ve čtvrtek 26. října 2017 od 16 hod. v místnosti č. 117.

V případě neúspěšné volby tento harmonogram opakované volby:

 • lhůta pro podávání návrhů na kandidáta čtvrtek 2. listopadu 2017 do 16:00 hod.,
 • představování navržených ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 17 hod. v místnosti č. 117, popřípadě (v závislosti na účasti veřejnosti) v místnosti č. 120,
 • volba kandidáta ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 16 hod. v místnosti č. 117,
 • schvaluje tyto náležitosti návrhu, okruh a náležitosti podkladů pro jednání o něm a skutečnosti jich se týkající:
  • písemný návrh na kandidáta opatřený vlastnoručním podpisem navrhovatele může podat každý člen akademické obce fakulty,
  • obligatorní podklady pro jednání tvoří
   (a) písemný souhlas navrženého s kandidaturou opatřený jeho vlastnoručním podpisem,
   (b) strukturovaný životopis navrženého, a to včetně přehledu akademických funkcí, dalšího akademického působení a odborné publikační činnosti,
   (c) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., jde-li o navrženého, na něhož se povinnost předložit toto osvědčení vztahuje,
  • fakultativním podkladem je programové prohlášení navrženého o rozsahu nejméně dvou a nejvýše čtyř stran textu,
  • návrh se podává na sekretariát akademického senátu (místnost č. 115) v zalepené obálce,
  • předložený životopis a předložené programové prohlášení budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty,
 • ustavuje volební komisi ve složení:
  • kol. doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.,
  • kol. JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.,
  • kol. Anna Kalašnikovová,
 • ustavuje náhradníky volební komise:
  • kol. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.,
  • kol. Martin Samek.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111