VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O GRANT A STIPENDIUM HUSOVY NADACE

 

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení nových ročníků programů  Vzdělávací
nadace Jana Husa, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům
českých a slovenských vysokých škol.
 
·         Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit
začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do
jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých
školách. Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční na akademický rok
2014/2015 a je  určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a
společenskovědních oborech.
 
·         Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo
doktory do 35 let věku
, působící v neaplikovaných humanitních a
společenskovědních oborech.  Nadace  v rámci tohoto programu podpoří
vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska
svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.
Podmínky soutěže najdete zde: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/
 
 
·         Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií
a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci s Ústavním
      soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším
      státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv osmý ročník Ceny IUS et SOCIETAS.
      Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty,
      pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti.
      Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.
Více informací k Ceně IUS et SOCIETAS najdete zde: http://www.iusetsocietas.cz/
 

     

 

      Oddělení pro vědu, výzkum a edici

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111