Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa

 
 
Program Stipendium Husovy nadace
 
Cílem je umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) důstojnější start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách.
 
Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční na akademický rok 2013/2014 a je určeno pro žadatele do 35 let, kteří působí v humanitních a společenskovědních oborech.
Stipendium uděluje Správní rada VNJH. Způsob užití přiznané částky je zcela na vůli a potřebě obdarovaných.
 
Uzávěrka žádostí je 30. června 2013.
 
 
Program Grant Husovy nadace
 
Jedná se o otevřený grantový program pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory.
 
 
Uzávěrka žádostí je 30. června 2013.
 
 
CENA IUS et SOCIETAS ( šestý ročník)
Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci  s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv pátý ročník Ceny IUS et SOCIETAS.
Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.
 
Přihlášení do soutěže do 31. května 2013
 
 

Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace www.vnjh.cz,
Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky www.iusetsocietas.
 

 
Oddělení pro vědu, výzkum a edici PF UK.
 
 
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111