Vyhlášení excelentních soutěží ERC

Rádi bychom Vás upozornili na termíny otevření nových výzev k podávání návrhů v rámci Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC).


Výzva je otevřena výzkumníkům jakéhokoliv věku a národnosti, kteří zamýšlejí uskutečnit svůj výzkumný záměr (téma je volné) v jakémkoliv členském státu EU nebo v přidružené zemi k H2020.


Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. To kromě předchozích výsledků v oboru předpokládá, že výzkumní pracovníci přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.


V současné době budou postupně vyhlašovány následující typy ERC grantů:
ERC Starting Grants
Otevření výzvy: 3. 8. 2017
ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců, kteří chtějí vytvořit svůj výzkumný tým. Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, u nichž od získání titulu Ph.D. neuplynulo méně než 2 a více jak 7 let. Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na dobu pěti let.
Více informací zde: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants


ERC Consolidator Grants
Otevření výzvy: 24. 10. 2017
ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, u nichž od získání titulu Ph.D. neuplynulo méně než 7 a více jak 12 let. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.
Více informací zde: https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants


ERC Advanced Grants

Otevření výzvy: 17. 5. 2018
ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. EUR na dobu pěti let.
Více informací zde: https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants


ERC Synergy Grants
Otevření výzvy: 3. 8. 2017
ERC Synergy Grants se zaměřují na podporu skupiny 2 až 4 odborníků, kteří společně svými různými znalostmi a schopnostmi vytvoří tým pro řešení ambiciózního výzkumného projektu. Výše finanční podpory může činit až 10 mil. EUR na dobu šesti let.
Více informací zde: https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants


Proof-of-Concept
Otevření výzvy: 6. 9. 2017
Proof of Concept je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit. Žádat mohou řešitelé projektů ERC, které stále běží či skončily v době kratší než 12 měsíců před datem zveřejnění výzvy. Návrh projektu musí zásadním způsobem vycházet z výsledků výzkumu realizovaného v rámci grantu ERC. Výše finanční podpory může činit až 150 000 EUR zpravidla na dobu jednoho roku (v odůvodněných případech na dobu 18 měsíců).
Více informací zde: https://erc.europa.eu/funding/proof-concept

Vzhledem k náročnosti projektu Oddělení pro vědu žádá zájemce o deklaraci záměru participace na některém z výše uvedených projektů do 15. srpna 2017 na e-mail stl.kam @ centrum.cz
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111