Vyhlášení Bolzanovy ceny

 

Vážený pane děkane,
oznamuji Vám, že rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 24. ročník {2016/17} soutěže o Bolzanovu cenu.

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy, uděluje se studentům a absolventům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, které jsou zpracované uchazečem o cenu v průběhu studia. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na typy studijních programů (Bc.-NMgr.-Ph.D.). Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.

Vážená paní děkanko / vážený pane děkane, v zájmu úspěšného průběhu soutěže Vás prosím o součinnost při zajištění potřebné publicity této soutěže v rámci Vaší fakulty.

Přihlášky dle platného ,,Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy" s vyjádřením fakulty přijímá a soutěž organizačně zajišťuje Informační, poradenské a sociální centrum RUK (tel.: 224 491850, e-mail: ipsc @ ruk.cuni.cz ).

Děkuji Vám za spolupráci.

S přátelským pozdravem

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prorektorka pro studijní záležitosti a předsedkyně komise

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111