Vyhlášení 16. kola soutěže GAUK

 

 Grantová agentura UK vyhlásila nové kolo soutěže pro podávání projektů s počátkem řešení v roce 2019.

 Soutěž je určena pro studenty magisterského či doktorského studijního programu. Předkládat je možné projekty s délkou řešení 1 – 3 roky a žádat o finanční podporu maximálně do výše 300 000,- Kč/rok.

Návrhy se předkládají prostřednictvím aplikace přístupné pod tímto odkazem .

Fakultní termín pro předkládání návrhů projektů byl stanoven na 6.11.2018

Podrobné informace pro žadatele najdete zde (viz přiložený dokument) a pravidla soutěže (včetně Zásad a Grantového řádu) jsou přístupná zde .


Odd. pro vědu a výzkum organizuje pro všechny zájemce, kteří se budou chtít do soutěže přihlásit informační seminář.

Cílem semináře je seznámit předkladatele s prostředím grantové aplikace, prostřednictvím které se projekty podávají.

Dále poskytneme informace o tom, jak správně napsat návrh projektu, jak sestavit řešitelský tým a náležitá pozornost bude také věnovaná finančním požadavkům.

Závěrem se dozvíte o průběhu hodnocení projektů Grantovou radou a budete mít možnost se zeptat na to, co Vás bude v souvislosti s podáváním projektů zajímat.

Seminář se uskuteční 17. října 2018 od 17,00 hod. v učebně č. 243.
Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na email:nemecp @ prf.cuni.cz

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111