Výběrové řízení na stipendia pro individuální studijní pobyty v zahraničí uskutečněné v kalendářním roce 2013 (IRP)

 

Výběrové řízení na rozdělení zbývajících prostředků ve výši 325.000,- Kč z Institucionálního rozvojového plánu na podporu studentské mobility „Srovnávací studium Common Law, mimoevropských právních systémů a evropského práva“
 
 
PF UK v Praze tímto vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení zbývajících prostředků z Institucionálního rozvojového plánu (IRP) na podporu studentské mobility „Srovnávací studium Common Law, mimoevropských právních systémů a evropského práva“.
 
Uvedené prostředky slouží na podporu studijních pobytů magisterských a doktorských studentů na univerzitách v zemích s právním systémem tzv. Common Law, popř. v dalších zemích, jejichž právní řády umožňují komparativní analýzu vybraných právních institutů (včetně práva EU) vůči právní úpravě v ČR. Z IRP je možno přiznat maximální částku 20.000,- Kč/měsíc pobytu v zahraničí. Příspěvek není kompatibilní s podporou z Fondu mobility UK a není určen ani na podporu mobility v programu LLP-Erasmus.
 
Prostředky budou rozděleny na základě komisionálního posouzení jednotlivých žádostí (v případě potřeby i s možností osobního pohovoru s žadatelem). Na přiznání prostředků není právní nárok (při rozhodování o podaných žádostech si PF UK vyhrazuje právo přiznaný příspěvek oproti v žádosti požadované částce krátit). O příspěvku rozhodne na základě doporučení komise pod vedením proděkana PF UK pro zahraniční vztahy děkan PF UK.
 
Náležitosti žádosti (na běžném formuláři):
 
1)   1)  Specifikace účelu poskytnutí prostředků (místo cesty, náplň činnosti - vypracování diplomové či disertační práce, články atp. – může být např. i v rámci studia LL.M. v zahraničí v případě doktorandů PF UK),
2)    2) Kopie rozhodnutí o přijetí ke studiu na zahraniční univerzitě (pokud se žádá o podporu studijního pobytu v cizině během nepřerušeného studia na PF UK),
3)   3) Životopis
4)   4) Doporučení vyučujícího z PF UK,
5)   5) Určení doby, na kterou se o příspěvek žádá (stipendium z IRP se může vztahovat jen na studijní cesty realizované v kalendářním roce 2013, možné jsou pobyty v trvání od 14 dní výše).
 
 
Žádosti jsou přijímány během úředních hodin na zahraničním oddělení PF UK (m.č. 119) do 14.11.2013 včetně (možno zaslat rovněž elektronicky v naskenované podobě na beranova @ prf.cuni.cz). Žádosti budou posouzeny a bude o nich rozhodnuto během listopadu 2013.
 
 V Praze dne 15.10.2013
  
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční vztahy PF UK
 
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111