Výběrové řízení na pozici pomocné vědecké síly na katedře evropského práva

 

 

Katedra evropského práva PF UK vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení 1 místa pomocné vědecké síly  
pro akademický rok 2016/2017
 
Přihlásit se mohou studenti/studentky, kteří/které úspěšné složili/y zkoušku z předmětu „Evropské právo II.“, mají dobré studijní výsledky a zájem o práci pro katedru.
Požadavky:
·       hlásit se mohou studenti/studentky z III. a vyššího ročníku (kteří/které absolvovali/y zkoušku z předmětu „Evropské právo II.“);
·       zájem o evropské právo;
·       aktivní znalost alespoň dvou z těchto úředních jazyků EU: angličtina, francouzština, němčina, italština nebo španělština;
·       organizační schopnosti, slušné vystupování, spolehlivost, uživatelská znalost práce na PC (zejména MS Office).
 
Závaznou přihlášku s připojeným životopisem je možné poslat nejpozději do 3. 10. 2016 na adresu navratil @ prf.cuni.cz.
Výběrové řízení proběhne dne 5. 10. 2016 od 10:00 v místnosti č. 344.
V Praze dne 19. 9. 2016
Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., vedoucí katedry evropského práva
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111