Výběrové řízení na obsazení 2 míst pomocné vědecké síly na Ústavu právních dějin PF UK

Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení 2 míst pomocné vědecké síly na Ústavu právních dějin PF UK na období 1. 10. 2016-30. 9. 2017

Předpoklady: Studium 2. až 5. ročníku PF UK, znalost práce s počítačem, aktivní znalosti cizího jazyka (AJ, NJ), dobré studijní výsledky, zájem o obor, flexibilita.


Přihlášky
Zájemci podají závaznou písemnou přihlášku na emailovou adresu zivnav @ prf.cuni.cz nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky ÚPD . V přihlášce zájemci uvedou motivaci a vztah k oboru a připojí strukturovaný životopis. Přihlášky odevzdávejte do pátku 7. 10. 2016.

V Praze, dne 15. 9. 2016

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
ředitel ÚPD PF UK


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111