Výběrové řízení Evropské komise na zaměstnance ve výzkumu

Evropská komise vyhlásila výběrové řízení pro vytvoření skupiny kandidátů, ze kterých by se rekrutoval smluvní personál v oblasti výzkumu. V rámci tohoto nového systému zveřejnila Komise výzvu k podávání návrhů účasti ve skupinách různých profilů a funkcí dle potřeby. Typ činností a oborů naleznete zde.

Požadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v délce alespoň tří (3) let, osvědčené diplomem a nejméně pět (5) let odborné praxe v některém z oborů uvedených níže;
nebo
- doktorský diplom v některé z oblastí uvedených níže (viz body II a VI výzvy):


Obory, kromě jiných: Economics, Political Sciences, Social Sciences, Environmental Sciences.


Přihlášky platí až do uzavření této výzvy, pokud je uchazeč aktualizuje. Aby přihlášky zůstaly platné, musejí být aktualizovány nejméně každých 12 měsíců. Neaktualizované přihlášky budou bez předchozího upozornění deaktivovány a po 18 měsících odstraněny ze systému.


Některé lokality zaměstnání:
Institut pro energii a dopravu (IET), Petten, Nizozemsko
Institut pro ochranu a bezpečnost občana (IPSC), Ispra, Itálie
Institut pro životní prostředí a udržitelný rozvoj (IES), Ispra, Itálie
Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele (IHCP), Ispra, Itálie
Ředitelství pro koordinaci podpory politik (PSC), Brusel, Belgie
Oddělení připojená k úřadu náměstka generálního ředitele, Brusel/Ispra
Správa lokality Ispra (ISM), Ispra, Itálie

Více informací o výzvě a přihlášky v AJ, FJ a NJ naleznete zde.
 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111