Výběrová řízení na studijní pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu (LS 2014)

 

KONKURZY
na studijní pobyty na univerzity
v Austrálii a na Novém Zélandu
 
AUSTRÁLIE:                      University of Queensland
                                               University of Melbourne
                                               Griffith University  
                                               University Macquarie
                                  
NOVÝ ZÉLAND:                University of Otago
 
 
V rámci meziuniverzitních dohod s výše uvedenými univerzitami je otevřeno další kolo výběrového řízení na jednosemestrální studijní pobyty na těchto univerzitách (cca únor - červen 2014). Studium je určeno studentům magisterského (vyšší ročníky) i doktorského programu.
Právnická fakulta studenty pouze doporučuje – konečný výběr provádí prorektor pro zahraniční styky UK.
Náležitosti na univerzity do Austrálie a na Nový Zéland jsou následující: zájemci připraví v anglickém jazyce a ve formátu A4 následující dokumenty:
Dokumenty studenti předloží ve dvojím vyhotovení, a to jednu originální sadu a jednu sadu kopií dokumentů (kromě přihlášky zahraniční univerzity)
 

Životopis
(CV)
v anglickém jazyce v rozsahu 1 max. 2 stran
Motivační dopis
v anglickém jazyce (v rozsahu jedné strany) jehož součástí je studijní plán na zahraniční univerzitě
(pokud není uvedeno jinak)
Studijní plán
v anglickém jazyce (v souladu s požadavky každé univerzity)
 
Výpis dosavadních studijních výsledků (Academic Transcript)
v anglickém jazyce – aktuální dosažené výsledky ve studiu ověřené studijním oddělením fakulty a s uvedením studijního průměru za každé absolvované období vysokoškolského studia. V případě studia na jiné univerzitě než UK je třeba předložit výpisy i z tohoto studia.
Ověření jazykové způsobilosti
(anglický jazyk)
Dle požadavků každé univerzity certifikát o složených zkouškách AJ (IELTS nebo TOEFL), popř. jiné  – dle požadavků každé univerzity, na kterou se student hlásí. (Může být přiloženo dodatečně, silně se však doporučuje, aby měl uchazeč zkoušku složenou již v době výběrového řízení na PF UK). Úroveň jazykových znalostí student musí prokázat. Univerzity neuznávají výjimku či jiný než předepsaný typ zkoušky s požadovanými výsledky! Je nutné získat i požadovaný počet bodů, přižemž ani jednobodová tolerance není ze strany zahraniční univerzity akceptovatelná. Doklad o zkoušce nesmí být starší dvou let.
UNI Melbourne:
Griffith University:
University Macquarie:
UNI Otago:
Dva doporučující dopisy
vystaví v anglickém jazyce vyučující, školitel nebo jiný akademický pracovník k tomu kompetentní
Přihláška zahraniční univerzity
(Application Form)
je nutné předat Odboru zahraničních vztahů rektorátu (ing. H. Žabžové) neprodleně po obdržení oznámení o kladném výsledku výběrového řízení. Pokud univerzita nabízí elektronickou formu příhlášky, pak je ji nutné vyplnit až po oficiálním oznámení výsledků. Elektronickou přihlášku není možné v žádném případě vyplňovat před oznámením výsledků výběrového řízení.
Kopie pasu
jako příloha na samostatném listě. Jeho platnost musí být nejméně rok. (možno dodat po oznámení výsledků výběrového řízení)
 
Ostatní
Je nutné ověřit podle univerzity, zda příslušná fakulta, kam se student hlásí nemá další specifické požadavky (možno dodat po oznámení výsledků výběrového řízení)

 
 
Kontakty na jednotlivé univerzity naleznete na webových stránkách:
 
 

            UNI of Melbourne:
http://www.mobility.unimelb.edu.au/incoming/

            Griffith University:
http://www.griffith.edu.au/international/study-abroad

            Macquarie University:
http://www.international.mq.edu.au/
 
University of Otago:
 
 
 
Termín odevzdání přihlášek na všechny univerzity vč. žádosti o finanční příspěvek z Fondu mobility UK
na zahraniční oddělení PF UK (místn. č. 119) je do 17.6.2013 včetně
(v úředních hodinách  9,00 – 13,00 hod.).
 
 
Konkurzy proběhnou formou osobního pohovoru
ve čtvrtek 18. 6.2013 od 13,30 hod. (místn. č. 117 – 1. patro)
 
 
 
 
 
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
                                                                          proděkan pro zahraniční záležitosti

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111