Výběr studentů pro právní poradnu pro obyvatele hlavního města Prahy

 
Právní poradna pro obyvatele hlavního města Prahy vznikla na konci roku 2014 ve spolupráci Právnické fakulty UK a Magistrátu hlavního města Prahy. Jedná se o poradnu bezplatnou, přičemž její provoz zajišťují pod dohledem právníků Magistrátu studenti fakulty.
Poradna funguje v odpoledních hodinách (14–16) vždy v pondělí a ve středu, přičemž každý z obou termínů přijímá v poradně dotazy pětice studentů PF UK, kteří pracují společně v týmu. Studenti vykonávají praxi v termínech říjen–leden a únor–květen.
V současnosti fakulta hledá studenty na provoz ve dvou termínech, a to:
  • říjen 2018 až leden 2019
  • únor až květen 2019
Fakulta proto nyní vyzývá zájemce z řad svých studentů třetích a vyšších ročníků, aby níže specifikovaným způsobem vyjádřili svůj zájem se podílet na činnosti poradny, tj. přijímat dotazy a pod vedením zaměstnanců Magistrátu je zodpovídat. Absolvování praxe bude studentům uznáno jako předmět Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí v Praze či Magistrátu HMP a obdrží za ni čtyři kredity.
Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na připojeném odkazu. Postačí o sobě uvést základní údaje. Přihlašování je otevřeno do úterý 10. července: https://goo.gl/forms/ROqetJ3os0uqLBLl2
V případě dotazů, či pokud by vám formulář nefungoval, pište na adresu: urban @ prf.cuni.cz.
 
Proč si vybrat praxi v magistrátní poradně raději než běžnou komerční studentskou práci v advokátní kanceláři? Nabízíme několik odpovědí, které zformulovali absolventi této odborné praxe.

 

  • Varieta právních problémů je velice široká a jde napříč občanským, správním i trestním právem. Možnost posuzovat případ v celistvosti a samostatně hledat řešení student v advokátních kancelářích zpravidla nedostane, ačkoliv jde o nezbytné know-how budoucích advokátů.
  • Oproti praxi v jakékoliv advokátce se tu člověk více setká s problémy ‚obyčejných lidí‘ a hlavně přímo s takovými klienty. Právě jednání s nimi mi dalo asi nejvíc. Právní problematika byla opravdu různorodá. Vzhledem k tomu, jací klienti se na nás obraceli nejčastěji, odcházel člověk často i s opravdu dobrým pocitem, že někomu potřebnému pomohl. Dost mě to vlastně i přivedlo na myšlenky o systému právních služeb a právní pomoci u nás.
  • Praxe byla cennou zkušeností, co se týče komunikace s lidmi. Dokázat aktivně vést rozhovor s klientem-laikem ve smyslu: vzít si z jeho řeči to podstatné pro právní analýzu jeho problému; mnohdy klienta usměrňovat až ho někdy i utnout, pokud zbytečně odbíhá od tématu; současně ale v něm vzbudit důvěru v to, že mu chcete pomoci a že se jeho problémy budete seriózně zabývat.

 

Těšíme se na vaše přihlášky.

 
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
 
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

vedoucí Centra právních dovedností 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111