Volby do AS UK a AS PF UK

 

      1. Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy vyhlásilo volby do univerzitního senátu. Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil volby do fakultního senátu.
      2. Volby se uskuteční v úterý dne 19. listopadu a ve středu dne 20.
listopadu 2013, vždy od 9:30 do 14:00 hod. v budově fakulty v místnosti č. 38.
      3. Kandidáty může navrhnout a za kandidáta může být navržen každý člen akademické obce fakulty. Návrhy je třeba podat písemně nejpozději v pondělí 11. listopadu 2013 do 16:.00 hod. dílčí volební komisi pro volby do Akademického senátu UK a volební komisi pro volby do Akademického senátu PF UK prostřednictvím sekretariátu Akademického senátu PF UK (místnost č. 115).
      4. Náležitosti návrhu:
- jméno a příjmení navrženého,
- označení, zda jde o návrh do Akademického senátu UK, do Akademického senátu PF UK, nebo do Akademického senátu UK i Akademického senátu PF UK,
- u navrženého akademického pracovníka pracoviště,
- u navrženého studenta typ studijního programu (magisterský, nebo doktorský), u studenta magisterského studijního programu též úsek studia (ročník),
- jméno a příjmení a podpis navrhovatele,
- u návrhu do Akademického senátu PF UK souhlas navrženého s kandidaturou.
      6. Text Volebního a jednacího řádu AS UK (úplné znění) je dostupný na http://www.cuni.cz/UK-4574.html, text volebního a jednacího řádu AS PF UK (původní znění) na http://www.prf.cuni.cz/volebni-a-jednaci-rad-as-1404042314.html s odkazem na novelu (http://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404046766/).
      7. Složení dílčí volební komise pro volby do Akademického senátu UK a volební komise pro volby do Akademického senátu PF UK projedná AS PF UK na svém zasedání dne 10. října t. r."

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111