VIII. ročník Ceny IUS et SOCIETAS - úspěch studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Cenu IUS et SOCIETAS vyhlašuje Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Vzdělávací nadace Jana Husa.

Cena je udělena za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti.

V VIII. ročníku získal 2. cenu Mgr. Jakub Drápal z PF UK Praha s prací: Postup advokacie proti židovským advokátům za 2. Republiky.

Dále získala 3. cenu Mgr. Tereza Krauzová z PF UK Praha s prací: Land of freedom or land of surveillance? Right to privacy in the U.S. after 9/11

OBĚMA BLAHOPŘEJEME!

 

Více informací o soutěži zde


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111