Kolegium děkana

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
proděkan pro magisterský studijní program
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
proděkan pro doktorský studijní program a rigorozní řízení
PhDr. Marta Chromá, Ph.D. proděkanka pro přijímací řízení a informační technologie
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
proděkan pro profesorské a habilitační řízení a pro rozvoj fakulty
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost
JUDr. Jiří Hřebejk
tajemník
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
předseda akademického senátu
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
místopředseda akademického senátu
Jakub Horký
místopředseda akademického senátu

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111