V. ročník literární soutěže Taylor Wessing pro studenty práv a ekonomických fakult jde do finále!

 

Taylor Wessing pořádá už V. ročník celorepublikové literární soutěže pro studenty práv a ekonomických fakult
 
01.02. 2017
Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha ve spolupráci s IB Grant Thornton Consulting, která poskytuje služby v oblasti daňového poradenství a outsourcingu účetnictví a mzdové agendy, realizuje další, již pátý ročník studentské literární soutěže určené studentům právnických a ekonomických fakult českých vysokých škol se sídlem v České republice. Téma literární eseje je „Aktuální otázky daňového práva v České republice“. Aby se soutěže mohlo zúčastnit více ročníků obou fakult, je možné se v rámci hlavního tématu vyjádřit k těmto podtématům, a to dle vlastního výběru:
·       Zneužití práva v oblasti daní
·       EET a využití dat v daňovém řízení
·       Eurokonformní výklad zákona o DPH
·       BEPS a jeho dopad na českou daňovou legislativu
Novinkou pátého ročníku literární soutěže je zvýšení počtu odměn. Celkem bude moci býti odměněno 6 literárních prací. Jak právníci z advokátní kanceláře Taylor Wessing, tak i daňoví odborníci z IB Grant Thornton Consulting budou posuzovat doručené eseje ze svého pohledu a doporučí své kandidáty na první tři místa. Dva studenti na prvním místě získají měsíční placenou stáž v pražské pobočce advokátní kanceláře nebo daňové firmy, finanční odměnu deset tisíc korun každý a šanci ověřit si své znalosti u renomovaných odborníků. Odměnu získají i další čtyři studenti, a to na druhém místě každý pět tisíc korun a na třetím místě každý dva tisíce korun.
“Téma jsme nezvolili náhodně,” říká Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing a dodává: “a jsme rádi, že jsme se mohli spojit s tak renomovaným partnerem pro tuto oblast, jakým IB Grant Thornton Consulting je. Jeho odborníci zajistí, že vybrané příspěvky budou kvalitní i z pohledu daňové legislativy.” Po ukončení soutěže vyhodnotí tříčlenná porota složená ze zástupců obou uvedených společností a také novináře z nezávislého periodika, jednotlivé práce, které musí být vypracovány v anglickém jazyce. “Možná se téma bude zdát náročnější než obvykle a ještě jej požadujeme v angličtině, ale já tvrdím, že stále platí staré přísloví, že těžko na cvičišti pak znamená lehko na bojišti, a my bychom chtěli, aby studenti se i touto soutěží již nyní připravovali na náročnou praxi v globálním světě”, dodává s úsměvem Hanslik.
A Gabriela Hoppe, vedoucí daňová partnerka IB Grant Thornton Consulting ke spolupráci s advokáty dodává: “Velmi často se v poslední době v praxi setkáváme s nepříliš kvalitní interpretací daňového práva finančními úředníky. A tak považujeme propojení advokátní a daňové kanceláře, nejen v této soutěži, za velmi efektivní.”
Časový plán soutěže je možné si ověřit na FB stránkách. Dnes vyhlášený pátý roční dává studentům prostor se na uvedené téma soustředit až do konce února 2017. Texty je možné zasílat pouze elektronicky na e-mailovou adresu sosna.direct @ taylorwessing.com a zpráva musí být označena předmětem „Literární soutěž“. Plné znění soutěžních podmínek účastníci naleznou na stránkách
Nejzazší termín pro zaslání soutěžní práce na výše uvedenou adresu je 28. únor 2017, vyhlášení proběhne 20. dubna téhož roku. Studentské stáže proběhnou přibližně v letních měsících u obou vyhlašovatelů.
 
O Taylor Wessing:
Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.
 
O IB Grant Thornton Consulting:

IB Grant Thorton Consulting poskytuje služby v oblasti daňového poradenství a outsourcingu účetnictví a mzdové agendy. Společnost byla založena v roce 1991 pod názvem IB Interconsult Prag Himmer, Egger & Partner, spol. s r.o., součástí skupiny Grant Thornton se stala v roce 1999. IB Grant Thornton Czech Republic je členem IB.Group, kterou tvoří 10 kanceláří v 8 zemích, a to v Rakousku, České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a na Ukrajině. Poradci IB.Group jsou specialisty na oblast střední Evropy. 

Kontakt:

Jana Sosna
Tel.: +420 602 233 801
E-Mail: sosna.direct @ taylorwessing.com
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111