Úspěch studentů PF UK v Česko-slovenské SVOČ - foto

 

Úspěch studentů PF UK v Česko-slovenské právnické soutěži (11. září 2015, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
 
V závěru akademického roku 2014/2015 proběhl již pátý ročník Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci, do níž jsou přihlašovány práce oceněné ve fakultních kolech soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Na základě rotujícího pořadatelství se organizace tentokrát ujala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. Do mezifakultní soutěže bylo letos přihlášeno celkem 62prací ze čtyř českých (Brno, Olomouc, Plzeň, Praha) a jedné slovenské univerzity (Bratislava); PF UK byla zastoupena celkem 25 soutěžními pracemi a jako jediná obsadila všech sedm sekcí. Ústní prezentace prací proběhly v rámci paralelních jednání jednotlivých sekcí konaných dne 11. září 2015 na PF Univerzity Komenského. Odborné komise složené z akademických pracovníků zúčastněných univerzit ocenily celkem 23 prací, z toho 11 prací předložených studenty PF UK. V šesti ze sedmi sekcí naši studenti zvítězili.
 
Ocenění studenti PF UK a témata jejich prací:
 
SEKCE A: Ústavní právo, lidská práva, společenské vědy (politologie, ekonomie), teorie práva
 
1. místo           Michal Říha 
                        Reinterpretace islámského práva v Západní Evropě: Fiqh Al-Aqalliyyat
   2. místo           Daniel Askari
Ochrana práv menšin versus (přímá) demokracie
 
SEKCE B: Evropské právo, mezinárodní právo veřejné
 
1. místo           Jan Exner (Evropské právo)
(dělené)          Fundamental Rights: Missing Pieces of EU Citizenship Puzzle?
             1. místo           Barbora Obračajová
(dělené)          Right to peaceful settlement of disputes in the reasoning of the International Court of Justice (Timor-Leste v Australia) 
 
 
SEKCE C: Soukromé právo
 
            1. místo           Anežka Janoušková
Čistě majetková újma / reiner Vermögensschaden / pure economic loss a její náhrada v novém civilním právu
 
 
SEKCE D: Trestní právo
 
1. místo           Jakub Drápal
Analýza ukládaní peněžnitého trestu a jeho vztahu vuči majetku pachatele
 
3. místo           Iveta Zetochová
Prohlídky prostor v trestním řízení
 
 
SEKCE E: Správní právo (včetně finančního, sociálního zabezpečení, životního prostředí)
 
2. místo           Jan Papajanovský
                        Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
                                   
 
SEKCE F: Římské právo, právní dějiny
 
1. místo           Adam Csukás
Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú…Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku
 
 
SEKCE G: Doktorandi
 
1. místo             Mgr. Martin Hobza
Odpovědnost za radu v kontextu práva finančního trhu
 
2. místo             Mgr. Petra Kamínková
Zneužití práva
 
Všem našim studentům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci fakulty a oceněným studentům blahopřejeme!
 
Děkujeme i pořadateli soutěže, Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, a těšíme se na viděnou příští rok v Praze.
 
 
Za Radu SVOČ
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

 

JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111