Úspěch Právnické fakulty ve vědeckých soutěžích GA ČR a PRIMUS

 

Grantová agentura České republiky dne 25. 11. 2016 zveřejnila seznam úspěšných projektů ve vědecké soutěži vyhlášené v roce 2016.
V letošní soutěži standardních projektů bylo podpořeno 33,1 % projektů.
Za Právnickou fakultu UK se soutěže zúčastnilo 9 návrhů projektů, z nichž 5 projektů bylo v soutěži úspěšných (oproti 1 projektu přijatému v roce 2015).
Jedná se konkrétně o tyto projekty:
 
Navrhovatel
Typ projektu
Název projektu
1.
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Standardní
Analýza právní úpravy hospodářské soutěže v České republice v právně-historickém kontextu a mezinárodním teoretickém srovnání
2.
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Standardní
Ústavní a procedurální rámec legislativního procesu a parlamentní kultury
3.
Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Standardní
Mezinárodní organizace práce a její význam pro rozvoj sociálního práva v Evropě
4.
JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.
Standardní
Nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem – výzvy pro českou právní úpravu
5.
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Standardní
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
 
Univerzita Karlova v letošním roce vyhlásila první kolo soutěže Primus, jejímž cílem je vytvořit podmínky pro nadějné vědecké pracovníky na začátku jejich kariéry (ideálně se zahraničními zkušenostmi) a podpořit tak účast a úspěšnost UK v mezinárodních projektech,  financovaných zejména z prostředků Evropské výzkumné rady – tzv. ERC granty.
Do prvního kola se zahájením řešení od  1.1.2017 byly za Právnickou fakultu předloženy 3 návrhy projektů, z nichž 2 Vědecká rada UK doporučila k financování. 
Jedná se o tyto projekty:
 
Navrhovatel
Název projektu
1.
Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Proměny práva v transnacionálních kontextech
2.
JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D.
Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity: Demokratická teorie soudní interpretace
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111