Úřední deska

Úřední deska je zřízena v budově Právnické fakulty, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1. V souladu § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vede  Právnická fakulta Univerzity Karlovy úřední desku v elektronické podobě.

Doručování veřejnou vyhláškou


Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na studijním oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha, v úředních hodinách Po 13:00 – 15:00, Út 9:00 – 11:00, St 14:00 – 17:00, Čt 9:00 – 11:00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení písemnosti.

 

Informace stanovené ve Statutu Univerzity Karlovy


 

Písemnosti stanovené zákonemMagisterský studijní program Právo a právní věda


 

Doktorský studijní program


 

Ostatní dokumenty


 

Archivní dokumenty


 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111