Upozornění pro studenty před přihlášením se do výuky tělesné výchovy v LS 2013/2014

 

Dbejte, prosím, doporučeného postupu a věnujte pozornost správnému přihlašování, tj. dodržujte volbu římské číslovky dané TV dle splněných prerekvizit a v případě nadlimitního zápisu si zkontrolujte, zda nefigurujete „pouze“ v předběžně zapsaných studentech na paralelku TV!
 
Předejdete tím pozdějším potížím se zobrazením svého jména v IS pro vyplňování zápočtu z TV a ušetříte tak práci navíc sobě, vyučujícím i studijnímu oddělení. Přesun do závazně zapsaných studentů Vám umožní Vaše studijní referentka!
 
Zároveň upozorňujeme, že není přípustné přihlašování na více než 1 paralelku (oddíl) TV v rámci jednoho semestru. V případě, že chcete navštěvovat další oddíl(y) TV  během semestru a jste již na jeden přihlášeni v IS nebo máte již splněno maximálních 8 kreditních bodů za semestrální výuku TV, domluvte se, prosím, s příslušným vyučujícím dle kapacity daného oddílu!
 
Toto doporučení je v souladu se studijními plány platnými na PF UK Praha!
 
                                                      Děkujeme za pochopení!              KTV

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111