Univerzita zvýšila poplatky spojené se studiem

 

 

Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2015/2016


MŠMT zveřejnilo nový základ pro stanovení poplatků spojených se studiem v částce 2.930,- Kč. V souladu s Přílohou č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze byla výše poplatků za delší studium vypočítána ze stanoveného vzorce vycházejícího ze základu pro stanovení poplatků spojených se studiem a koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) programu; výše poplatků za úkony spojené s příjímacím řízením pro akademický rok 2016-17 byla rovněž vypočítána ze základu pro stanovení poplatků spojených se studiem.

Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2015/2016

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
§ 58 odst. 1 z. č. 111/1998 Sb.
pro  AR 2016/2017
Poplatek za delší studium
§ 58 odst. 3 z. č. 111/1998 Sb.
(za započatých 6 měsíců studia)
Poplatek za další studium
§ 58 odst. 4 z. č. 111/1998 Sb.
(za započatý rok studia)
Poplatek za studium v cizím jazyce  
§ 58 odst. 5 z. č. 111/1998 Sb.
Bakalářský a magisterský studijní program   580 Kč
Anglistika-amerikanistika          14 500 Kč
0 Kč
KTF                          70 000 Kč
Biochemie                             25 000 Kč
Biologie                                20 000 Kč
ETF                           70 000 Kč
Bakalářský a magisterský studijní program při použití
elektronické podoby přihlášky                   530 Kč
Čeština v komunikaci neslyšících  14 500 Kč
HTF                          70 000 Kč
Demografie                             17 000 Kč
PF                           130 000 Kč
Doktorský studijní program                       480 Kč
Ekologie a ochrana prostředí      17 000 Kč
1.LF
Všeobecné lékařství     330 000 Kč
Zubní lékařství            360 000 Kč
doktorské studijní programy
                                50 000 Kč
Ekonomické teorie                     17 000 Kč
V případě přijímacího řízení k víceoborovému studijnímu oboru, ke kterému se podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení podává povinně více přihlášek, se výše poplatku stanoví příslušným podílem, a to stejně u každé z těchto povinně podávaných přihlášek.
Epidemiologie                          25 000 Kč
Farmacie                                20 000 Kč
Filologie                                 14 500 Kč
2.LF
Všeobecné lékařství       330 000 Kč
doktorské studijní programy
                                  50 000 Kč
Filozofie                                  12 000 Kč
Fyzická geografie                      17 000 Kč
Fyzika                                     25 000 Kč
Geografie                                17 000 Kč
3.LF
Všeobecné lékařství        330 000 Kč
doktorské studijní programy
                                   50 000 Kč
Geologie                                 20 000 Kč
Historické vědy                         12 000 Kč
Humanitní studia                      12 000 Kč
LF P
Všeobecné lékařství        330 000 Kč
Zubní lékařství               360 000 Kč
doktorské studijní programy
                                   50 000 Kč
Humanitní vědy                        12 000 Kč
Chemie                                   25 000 Kč
Informační studia a knihovnictví  12 000 Kč
Informatika                             20 000 Kč
LF HK
Všeobecné lékařství         330 000 Kč
Zubní lékařství                360 000 Kč
doktorské studijní programy
                                    50 000 Kč
Klinická a toxikologická analýza   25 000 Kč
Logika                                    12 000 Kč
Matematika                            20 000 Kč
Mediální a komunikační studia    14 500 Kč
FaF
magisterské studijní programy
                                    180 000 Kč
doktorské studijní programy 100 000 Kč
Mediální a komunikační studia - na FSV
                                           17 000 Kč
Mezinárodní teritoriální studia     17 000 Kč
Obecná teorie a dějiny umění a kultury
                                            12 000 Kč
FF
bakalářské studijní programy  
                                    110 000 Kč
magisterské studijní programy
                                    110 000 Kč
doktorské studijní programy  
                                     70 000 Kč
Ošetřovatelství                         20 000 Kč
Pedagogika                             12 000 Kč
Politologie                               12 000 Kč
Politologie - uskutečňovaný na FSV  
                                            17 000 Kč
Porodní asistence                      20 000 Kč
PřF
bakalářské studijní programy
                                    190 000 Kč
magisterské studijní programy
                                    210 000 Kč
doktorské studijní programy
                                    150 000 Kč
Právo a právní věda                   12 000 Kč
Překladatelství a tlumočnictví       14 500 Kč
Psychologie                              12 000 Kč
Sociální politika a sociální práce   12 000 Kč
MFF
bakalářské studijní programy
                                     140 000 Kč
magisterské studijní programy
                                     140 000 Kč
doktorské studijní programy
                                     150 000 Kč
Sociální práce                           12 000 Kč
Sociologie                                12 000 Kč
Sociologie - uskutečňovaný na FSV    
                                            17 000 Kč
Specializace v pedagogice         14 500 Kč
Specializace ve zdravotnictví       20 000 Kč
PedF                             180 000 Kč
Speciální chemicko-biologické obory
                                            25 000 Kč 
FSV
bakalářské studijní programy
                                    190 000 Kč
magisterské studijní programy
                                     250 000 Kč
doktorské studijní programy  50 000 Kč
Speciální pedagogika              14 500 Kč
Stomatologie                         25 000 Kč
Tělesná výchova a sport          17 000 Kč
Teologie                               12 000 Kč
FTVS
bakalářské studijní programy
                                    220 000 Kč
magisterské studijní programy 
                                    220 000 Kč
doktorské studijní programy
                                    200 000 Kč
Učitelství pro střední školy        14 500 Kč
Učitelství pro základní školy       14 500 Kč
Všeobecné lékařství                 25 000 Kč 
Vychovatelství                         14 500 Kč
FHS                              55 000 Kč
Zdravotnická bioanalytika          20 000 Kč
Zubní lékařství                        28 500 Kč
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111