UNCE Vás zve na seminář dne 10.6.2014 na téma: Otázky spojené s aplikací principu non-refoulement na moři

UNCE Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK

 

 

Pořádá seminář na téma:

Otázky spojené s aplikací principu non-refoulement na moři

 

 

 

Datum konání:          10. června 2014 

Místo konání:            Právnická fakulta UK, místnost č. 213                                          

 

 

Program:

13.00 - 13.10  zahájení

                        (prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.)

 

13.10 - 13.30  Extrateritoriální účinek principu non-refoulement (vč. judikatury)

                         (JUDr. Věra Honusková, Ph.D.)

 

13.30 - 13.50  Případ Lampedusa: search and rescue operace a ochrana hranic (vč. FRONTEX)

                        (Mgr. Eliška Flídrová)

 

13.50 - 14.10  Téma semináře v kontextu zprávy Agentury EU pro lidská práva z roku 2013 (doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.)

14.10 - 15.00 diskuse

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111