Udělení stříbrné pamětní medaile UK prof. JUDr. Jiřímu Jelínkovi, CSc.

Rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA udělil při příležitosti životního jubilea stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jiřímu Jelínkovi, CSc., vedoucímu katedry trestního práva Právnické fakulty UK, za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru trestní právo hmotné a procesní. Slavnostní akt proběhl 22. 10. 2015 při zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze v Malé aule Karolina. 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111