Tým PF UK získal ocenění za třetí nejlepší písemné podání v soutěži Nelson Mandela Human Rights World Moot Competition

 

Ve dnech 17. - 21. července 2017 proběhlo v Ženevě finále 9. ročníku soutěže Nelson Mandela Human Rights World Moot Competition, kterého se zúčastnilo 36 týmů z 24 států z celého světa.

Do finále se dostal také tým Karlovy Univerzity ve složení Kateřina Novotová a Tomáš Opat pod vedením doktorky Ally Tymofeyevy, který získal ocenění za třetí nejlepší písemné podání.

Soutěž je organizována Centrem pro lidská práva při Univerzitě v Pretorii za podpory Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zaměřuje se na právo lidských práv a mezinárodní právo veřejné. Letos se případ věnoval otázce práva na život v kontextu zásahů proti osobám podezřelým z terorismu a povinnosti státu vyšetřovat podezřela zmizení a úmrtí. Dále problematice práva na mezinárodní ochranu a národnost ve světle válečného konfliktu a sporu o území a konečně tématu diskriminace v pracovních vztazích a diskriminace menšinového etnika v podobě útočné volební kampaně podněcující k rasové nenávisti. Spor byl předložen fiktivnímu regionálnímu soudu, jehož procesní pravidla byla totožná s pravidly Evropského soudu pro lidská práva a Afrického soudu pro práva člověka a národů.

Pro nominaci do finále v Ženevě bylo zapotřebí vypracovat písemná podání, na jejichž základě bylo nakonec vybráno 36 univerzitních týmů z celého světa. V porotě zasedali odborníci na mezinárodní právo a právo lidských práv včetně soudce Mezinárodního trestního soudu Dr Raula Pangalangana či bývalého soudce Jihoafrického ústavního soudu Albie Sachse. Soutěž poctili svou návštěvou i další významné osobnosti, mezi nimiž byl i profesor Christof Heyns z Univerzity v Pretorii, ředitel Universal Rights Group Marc Limon a Ivana Machoňová Schellongová.

Tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy se utkal se čtyřmi týmy z Pontifical Catholic University of Paraná v Brazílii, Atma Jaya Catholic University v Indonésii, australské Macquarie University a z University of Yale v USA. Studenty přišel podpořit i velvyslanec České republiky při OSN v Ženevě Jan Kára a člen Komise OSN pro mezinárodní právo, prof. Pavel Šturma.

Účastí v této soutěži měli studenti možnost nejen rozšířit své znalosti v oblasti mezinárodního práva a fungování jednotlivých regionálních lidskoprávních soudů, ale také zlepšit své rétorické a prezentační schopnosti a získat mnoho nových přátel z celého světa.
 

BLAHOPŘEJEME!


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111