Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky

 

 

V pondělí 7. září 2015 vyšla v nakladatelství Leges, s.r.o., kolektivní monografie

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky.

Monografie vznikla jako společné vědecké dílo odborníků z Právnické fakulty UK v Praze a Fakulty Práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Podílí se na ní řada autorů, např. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., prof. JUDr. Jozef Zahora, PhD., prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. a další.

Zabývá se obecnými otázkami vlivu evropského trestního práva na národní právní řády, dále pak policejní spoluprací a různými instituty trestního práva hmotného i procesního.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111