THE IBA-VIAC MEDIATION AND NEGOTIATION COMPETITION za účasti našich studentů

 

Ve dnech 1. 7. - 4. 7. 2015 se ve Vídni konal první ročník mezinárodní soutěže CDRC VIENNA THE IBA-VIAC MEDIATION AND NEGOTIATION COMPETITION, kterého se zúčastnilo 40 týmů z vysokých škol z celého světa.

Soutěž byla organizována International Bar Association, Vienna International Arbitral Centre a European Law Students’ Association Austria. University of Economics and Business Vienna poskytla prostor pro tuto jedinečnou akci.

Jedná se o soutěž v obchodní mediaci, kdy se účastníci snaží vypořádat s případem, který byl prezentován na Willem C. Vis Moot Competition. Soutěžní tým se skládá ze 4 vyjednavačů a 1 mediátora. Mediátor je třetí, nezávislou, osobou, jehož úkolem je stranám pomoci dosáhnout vhodného řešení pro obě strany.

Cílem této soutěže je naučit studenty využívat mediátora jako prostředek řešení sporů, vyjednávat a v neposlední řadě je snahou, aby si studenti uvědomili, že ne každý spor musí být řešen soudně a častokrát je mnohem důležitější udržení dobrých vztahů a kooperace pro budoucnost než momentální odškodnění. Tato soutěž není zaměřena pouze na právní stránku problematiky, ale zároveň vyžaduje od účastníků nalezení reálně využitelného řešení, jak po stránce legální, tak po stránce ekonomické.

Vedle soutěžících přijeli do Vídně i odborníci z celého světa. Tito experti nejen hodnotí účastníky, ale sdílí s nimi své cenné zkušenosti, dovednosti a znalosti. Součásti programu byl taktéž jednodenní workshop pořádaný CEDRem (Center for Effective Dispute Resolution). Tato organizace je jednou z nejprestižnějších v této oblasti.

Náš tým se skládal ze tří studentů Právnické fakulty UK Hany Láníkové, Petera Smolára a Martina Doležala a ze dvou studentů Institutu ekonomických studií Jana Jána a Michala Potůčka. Unikátnost týmu byla podpořena svým hybridním složením, neboť většina soutěžících byla z právnických fakult, a tak jim chyběl během řešení ekonomický vzhled do situace, který my jsme měly zajištěn.

Na základě písemné přihlášky bylo do Vídně pozváno ze 40 přihlášených týmů 16 týmů z celého světa. Což již samo o sobě je velkým úspěchem.

Soutěžící se utkali v celkem 7 kolech. V průběhu základních kol nastoupil tým Karlovy Univerzity proti Istanbul Bilgi University - Turecko, University of Bonn - Německo, V M Salgaocar College of Law, Goa University - Indie, Saint Joseph University – Libanon. Vyjednávací týmy byly hodnoceny nezávisle na mediátorech.

Vynikajícího úspěchu dosáhla Hana Láníková, která se umístila na 3. – 4. místě mezi mediátory. Každé vyjednávací kolo trvalo 120 minut, během něhož soutěžící měli možnost ukázat své dovednosti a zároveň získat důležitou zpětnou vazbu od profesionálních vyjednavačů a mediátorů z celého světa. Celkem během soutěže proběhlo více než 40 vyjednávání.

Tým Karlovy Univerzity byl na soutěž připravován paní JUDr. Martinou Doležalovou, která byla členkou pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona o mediaci a je předsedkyní sekce ADR České advokátní komory a Patricem van Leynseelem, lektorem Bruselské advokátní komory a jedením z nejuznávanějších mediátorů. Svou účast na soutěži jsme rovněž diskutovali s předním českým mediátorem Dr.Martinem Svatošem Ph.D. 

Všem bychom tímto chtěli velmi poděkovat.

Součástí programu pro účastníky byly i společenské akce v prostorách překrásných historických budov, za účelem poznávání studentů z ostatních zemí a kultur a diskuze na téma smírného řešení sporů s odborníky z celého světa. Velmi nás potěšil přátelský přístup všech účastníků soutěže, kterých se tento rok sjelo na soutěž více než 100.

Přihlášky pro příští rok je možné podávat od února 2016. V případě dotazů se obraťte na Hanu Láníkovou (lanikhana @ centrum.cz)


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111