Testovací zápis předmětů pro letní semestr 2015/2016

 

Vážené studentky a vážení studenti,

využijte možnost si otestovat zápis na testovacím prostředí https://is.cuni.cz/teststud/index.php dne 3. února. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS. Případné problémy se zápisem zasílejte na adresu webmaster @ prf.cuni.cz. Upozorňuji, že data v testovacím prostředí jsou převzata ze SIS ze dne 22. února. Pokud tedy vyplníte např. studentskou anketu na ostrém prostředí po tomto datu, tak se tato změna již nepromítne v testovacím prostředí.

 

Zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;
2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.

Ad 1) Zápis povinných předmětů a jazykových PVP

Zápis dle doporučeného studijního plánu:

zápis povinných předmětů doporučených pro 1. ročník
od 19:00
zápis povinných předmětů doporučených pro 2. ročník
od 19:10
zápis povinných předmětů doporučených pro 3. ročník
od 19:20
zápis povinných předmětů doporučených pro 4. ročník
od 19:30
zápis předmětů ze skupiny jazykových PVP a PVP diplomových seminářů
od 19:50

Ad 2) Zápis obecných PVP a VP pro studenty PF UK

1. První vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 2 předměty ze skupiny obecných PVP nebo VP (v této vlně si lze též ještě zapsat volitelný předmět Cizí jazyk pro právníky III, který se však do limitu 2 předmětů nezapočítává)

Pracoviště
Zápis od
Katedra jazyků
20:00
Katedra právních dějin
20:00
Katedra teorie práva a právních učení
20:00
Katedra tělesné výchovy
20:05
Katedra ústavního práva
20:05
Katedra národního hospodářství
20:05
Katedra politologie a sociologie
20:05
Katedra mezinárodního práva
20:10
Katedra občanského práva
20:10
Katedra obchodního práva
20:15
Katedra evropského práva
20:15
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
20:15
Katedra trestního práva
20:20
Katedra práva životního prostředí
20:20
Katedra správního práva a správní vědy
20:25
Katedra finančního práva a finanční vědy
20:25
Ostatní pracoviště s výukou v LS 2015/2016 (centra, ústavy)
20:25


2. Druhá vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 4 předměty 20:30
ze skupiny obecných PVP nebo VP (rozdělení zápis po katedrách již není aplikováno)

3. Třetí vlna zápisu – bez omezení 20:40

 

Další informace k zápisu předmětů naleznete na následujících odkazech:

 

Zápis předmětu Tělesná výchova

Zápis volitelného předmětu Tělesná výchova dále jen TV je z kapacitních důvodů rozdělen do čtyř předmětů TV I až TV IV. V letním semestru si lze zapisovat pouze TV II a TV IV. Předměty ve stejném semestru jsou svázány pomocí rekvizit, proto je nutné si je zapisovat ve sledu. Nemáte-li splněnu TV II, nemůžete si zapsat TV IV. Výuka předmětu TV IV zajištuje předmět TV II, z tohoto důvodu není možné se na tento předmět zapsat z modulu „Rozvrh NG“ tzv. košíku a je nutné pro zápis použít modul „Zápis předmětů a rozvrhu“. Máte-li již splněny TV II i TV IV, tak máte možnost si zapsat předmět Zájmová tělesná výchova II, která se zpravidla zapisuje s týdenním zpožděním více je uvedeno v harmonogramu zápisu výše.

 

Přeji Vám všem úspěšný zápis

Ing Stanislav Potěšil

vedoucí pracoviště počítačové techniky


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111