Termíny na zkoušku z Obecných základů právní vědy - říjen 2015

Zkoušky v doktorském studiu:
Obecné základy právní vědy

 

 

Prof. Gerloch 16.10. v 11 hod. – 10 studentů
- Ústavní právo, občanské právo, trestní právo, teorie práva

Doc. Maršálek 2.10. v 10 hod. – 10 studentů
- Právní dějiny a římské právo, právo životního prostředí, mezinárodní právo

Doc. Kühn 12.10. v 10 hod. – 10 studentů
- Správní právo, pracovní právo a právo soc. zabezpečení, mezinárodní právo soukromé

Doc. Kysela 21.10. v 9:30 hod. – 6 studentů
- Evropské právo, finanční právo

Doc. Beran 14.10. ve 14 hod. – 7 studentů
- Občanské právo, obchodní právo

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111