Termíny na zkoušku z Obecných základů právní vědy

Zkoušky v doktorském studiu:
Obecné základy právní vědy


Prof. Gerloch – m. č. 240
- Trestní právo, ústavní právo, teorie práva - 23.6. v 13,30 hod. (8 studentů)
- Občanské právo, ústavní právo, teorie práva – 16.6. v 13,30 hod. (8 studentů)


Doc. Maršálek – m.č. 242
- Právní dějiny a římské právo, mezinárodní právo – 2.6. v 13,00 hod. (8 studentů)
- Právo životního prostředí – 2.6. v 10,00 hod. (8 studentů)
- Vše – 9.6. v 15,00 hod. (8 studentů)

Doc. Kühn – m.č. 242
- Správní právo, pracovní právo a právo soc. zabezpečení – 8.6. ve 13,00 hod. (10 studentů)
- Mezinárodní právo soukromé, pracovní právo a právo soc. zabezpečení – 22.6. v 9,00 hod. (10 studentů)

Doc. Kysela – m.č. 215
- Evropské právo – 3.6. v 15,00 hod. (6 studentů)
- Finanční právo – 15.6. v 15,00 hod. (6 studentů)

Doc. Beran – m.č. 237
- Občanské právo – 16. 6. v 9,00 hod. (6 studentů)
- Obchodní právo – 9. 6. v 9,00 hod. (6 studentů)
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111