Termín pro přihlášení do IX. ročníku SVOČ se blíží - již 14.března!

 

 

Ke dni 1. 12. 2015 vyhlašuje Rada SVOČ  IX. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

 
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.
 
Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2015/2016.
 
Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2016 v Praze.
 
 

Termíny IX. ročníku SVOČ na PF UK:

 

 

 
ihlášení do soutěže                                   od 1. 12. 2015 do 14. 3. 2016
 

 

odevzdání soutěžních prací                          do 18. 4. 2016 (Lhůtu nelze prodloužit!
 

konání studentské vědecké konference (a v jejím rámci i ústních obhajob soutěžních prací v jednotlivých sekcích)  od 9. 5. 2016 do 17. 6. 2016

 

 
 

Ocenění v rámci každé oborové sekce v IX. ročníku SVOČ na PF UK:

 

 
1. místo           peněžní odměna 10 000,- Kč a věcná odměna
2. místo           peněžní odměna 7 500,- Kč a věcná odměna
3. místo           peněžní odměna 5 000,- Kč a věcná odměna          
 
 

Přihlášení do soutěže:

 

Prostřednictvím elektronické přihlášky ve formátu DOC, DOCX nebo RTF na adresu svoc @ prf.cuni.cz
(název souboru: Prijmenisouteziciho_SVOC2016_Prihlaska.doc)
 
Odevzdání soutěžní práce (v tištěné i elektronické formě):
 
v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ (místnost č. 24, přízemí) v jednom exempláři, svázanou
v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX nebo RTF  na adresu svoc @ prf.cuni.cz
(názvy souborů: Prijmeni souteziciho_SVOC2016_Prace.doc, resp. Prijmenisouteziciho_SVOC2016_Anotace.doc).
 

Externími sponzory IX. ročníku soutěže SVOČ na PF UK jsou advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP a společnost Wolters Kluwer ČR, a.s.

 

 

Více informací, včetně nových pravidel soutěže, zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111