Témata

 

1. Constitutional law and economics

2. Politický režim jako proměnná ekonomické výkonnosti

3. Ústavní instituce jako proměnná ekonomické výkonnosti

4. Tržní hospodářství jako ústavní princip?

5. Jsou lidská práva drahá?

6. Dluhové brzdy v mezinárodním srovnání

7. Reakce EU na rostoucí zadlužování členských států

8. České pokusy o ústavní zakotvení rozpočtové odpovědnosti

9. Judikatura Ústavního soudu k daňovým věcem

10. Ústavní limity daňové diskriminace a svévole

11. Ústavní limity daňového řízení

12. Rozhodování ústavních soudů o výdajích státu a doktrína politické otázky

13. Sociální práva versus rozpočtová výsost parlamentu

14. Promítají se do testu proporcionality ekonomické úvahy?

15. Minima non curat praetor?

16. Česká národní banka – postavení a záruky nezávislosti

17. Co znamená cíl činnosti ČNB v čl. 98 Ústavy?

18. Centrální banky v mezinárodním srovnání

19. Nejvyšší kontrolní úřad a jeho problémy

20. Účetní dvory v mezinárodním srovnání

21. Lze rozšiřovat působnost NKÚ a ČNB běžným zákonem?

22. Ústavnost navrhovaných opatření proti daňovým únikům

23. Právo pokojně vlastnit majetek a ochrana legitimního očekávání

24. Judikatura Ústavního soudu k podpoře solárních elektráren

25. Retroaktivita daní a dalších finančněprávních zásahů

26. Rozpočtová autonomie nezávislých orgánů

27. Nezávislé správní úřady požadované Evropskou unií

28. Potřebnost regulace ekonomicky citlivých oblastí nezávislými správními úřady

29. Odměňování funkcionářů a služebníků státu (plat, náhrady, výsluhy, důchody)

30. Judikatura Ústavního soudu k platům soudců

31. Porcování medvěda aneb vliv vlády a Poslanecké sněmovny na sestavování státního rozpočtu

32. Pravomoci sněmovního rozpočtového výboru

33. Pravomoci ministerstva financí komparativně

34. Vláda jako strážce rozpočtové odpovědnosti

35. Rozpočtové provizorium komparativně

36. Hospodaření obcí a krajů

37. Majetkové a hospodářské trestné činy komunálních politiků při výkonu funkce

38. Financování politických stran

39. Limity výdajů na volební kampaň

40. (Ne)přiměřenost pokut a kaucí

41. Prorůstání politické a ekonomické moci

42. RIA – posuzování dopadů regulace a měření efektivity práva

43. Odpovědnost státu za škodu obecně

44. Odpovědnost státu za škodu způsobenou legislativní (ne)činností

45. Ústavní kontext kolize ekonomických a environmentálních zájmů

46. Vlastnictví zavazuje

47. Ústavní otázky vyvlastnění

48. Zákaz diskriminace podle majetku
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111