TAČR - vyhlášení 2. kola soutěže v programu ÉTA

 

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. kolo veřejné soutěže v programu ÉTA

Program ÉTA je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu. Podpořeny budou projekty s přínosem pro udržení a zvyšování kvality života v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

 

V rámci programu jsou definovány 4 oblasti:

  1. člověk a společnost 
  2. člověk a prostředí pro jeho život
  3. člověk a ekonomika
  4. člověk a společenský systém

Charakteristika jednotlivých oblastí je přístupná zde

 

Podmínkou úspěšnosti je naplnění alespoň jednoho z níže uvedených aspektů:

  •  využití přínosů multidisciplinárních přístupů
  • propojení výzkumu technického a netechnického charakteru (zejména s přírodními či lékařskými vědami)
  •  maximální využití potenciálu výstupů základního výzkumu v aplikační praxi

 

Vzhledem k účelu aplikovaného výzkumu - realizace výstupů v praxi, je v rámci projektu vyžadována účast tzv. aplikačního garanta. Může jím být orgán státní správy či samosprávy nebo právnická či fyzická osoba se sídlem v ČR. Většina ministerstev vyhlásila prioritní cíle, které potřebují řešit. Zpracování návrhu v souladu s vypsanými tématy je v rámci hodnocení předmětem bonifikace. Přehled prioritních výzkumných cílů je dostupný zde

 

Maximální míra podpory představuje 80% celkových uznaných nákladů.

 

Projekt se předkládá elektronicky prostřednictvím aplikace ISTA.

 

Organizační informace:

 

Počátek řešení: nejdříve 1. listopadu 2018 – nejdéle však 28. února 2019

Délka řešení: minimálně 12 měsíců, předpokládaná doba 3 roky, maximálně však 48 měsíců

Fakultní termín pro předložení návrhů: 14.6.2018

 

Do konce května žádáme o informaci o zapojení do soutěže. Minimálně název projektu, předpokládanou strukturu řešitelského týmu, spolupracující instituce, aplikačního garanta a rámcové finanční požadavky sdělte ve stanovené lhůtě na dolejsi @ prf.cuni.cz.

 

Kompletní informace včetně vyhlášení a zadávací dokumentace jsou uveřejněny na www.tacr.cz v sekci Program ÉTA.

 

Fakultním administrátorem programu je Bc. Kateřina Dolejší, email: dolejsi @ prf.cuni.cz,  tel.: 221 005 322, kancelář č. 113.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111