TA ČR vyhlásila 2. Veřejnou soutěž v programu CENTRA KOMPETENCE

TA ČR vyhlásila 2. Veřejnou soutěž v programu CENTRA KOMPETENCE

 
27. 3. 2013 je vyhlášena 2. Veřejná soutěž v programu Centra kompetence, jehož hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
 
Návrhy projektů uchazeče mají být předány poskytovateli v období od 28. března 2013 do 20. května 2013 do 16:30 hod., a to jak prostřednictvím elektronického systému (na webu TA ČR), tak 1x v listinné podobě (v uzavřené obálce s adresou poskytovatele i odesílatele a označením "2. veřejná soutěž - program CENTRA KOMPETENCE - NEOTVÍRAT!").
 
1. 1. 2014 začne podpora těchto projektů.
 
Příjemcem může být pouze podnik nebo výzkumná organizace, které projekt řeší ve spolupráci s dalšími účastníky a tvoří tak konsorcium. Každé konsorcium musí být složeno z jedné výzkumné organizace a tří nezávislých podniků.
 
Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ČR přes stimulaci vytvoření a činností takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.
 
Pro 2. Veřejnou soutěž se předpokládají celkové výdaje 2,03 mld. Kč. V soutěži budou podpořeny zejména ty projekty, které budou z hlediska naplňování Národních priorit nejkomplexnější, konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné. O podporu projektů v programu Centra kompetence je očekáván velký zájem a hodnocení projektů bude tedy ve všech aspektech vysoce fundované a přísné.
Podrobné informace naleznete v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech zde:
 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111