Založení a vyplnění ročního hodnocení ISP za akademický rok 2018/2019 - doktorské studium

Založení a vyplnění ročního hodnocení ISP za akademický rok 2018/2019 včetně postoupení školiteli v SISu se spustí od 1. 7. 2019. Tato povinnost pro studenta doktorského studijního programu vyplývá z Harmonogramu akademického roku 2019/2020 pro doktorské studijní programy.

Roční hodnocení bude možné založit, vyplnit a postoupit školiteli v SISu do 30. 9. 2019. Tuto povinnost musí splnit každý student doktorského studijního programu do 30. 9. 2019. Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení podle čl. 10 odst. 8. Studijního a zkušebního řádu UK.

Manuál „Roční hodnocení ISP Ph.D. studia - ročníky 5., 6., 7., 8. - manuál“ a pro studenty od 5. ročníku výše „Roční hodnocení ISP Ph.D. studia - ročníky 5., 6., 7., 8.“ je ke stažení v dokumentech studijního oddělení pod doktorským studiem - zde.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111