Stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v ak. roce 2017/2018

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval, že hraniční prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v akademickém roce 2017/2018 je 1,42.

Výši stipendia stanovil děkan po vyjádření akademického senátu PF UK dne 23. 11. 2017 na částku 10 000 Kč.

Přidělení tohoto stipendia se řídí Pravidly pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK a Stipendijním řádem UK.

Studentky a studenti, kteří splnili všechny podmínky pro přiznání stipendia včetně dosaženého váženého prospěchového průměru za bezprostředně předcházející ročník a vznikl jim nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky, budou do 10. 12. 2017 informováni e-mailem a vyzváni k převzetí "Rozhodnutí o přiznání stipendia" na studijním oddělení.

Studentům, kterým rozhodnutí o přiznání stipendia nabude právní mocí do 13. 12. 2017, bude stipendium vyplaceno na bankovní účet do 22. 12. 2017.

Vážený prospěchový průměr není uváděn v SIS. Způsob výpočtu a rozdíl mezi prospěchovým průměrem a váženým prospěchovým průměrem naleznete zde.

 

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111