Spuštění přihlašování na státní doktorskou zkoušku – červen 2019

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněny zkoušky z Obecných základů právní vědy a obou světových jazyků.

 

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v červnu 2019, se prosím přihlašujte od 3. 4. do 24. 4. 2019. Vyplňte přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete na webu. K přihlášce se přikládá přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem. Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky a přehled publikační činnosti neodevzdáváte, zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného se odevzdává vždy.

Přihláška s přílohami se odevzdává na studijní oddělení, doktorské studium.

Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře. Pokud jde o přílohy, domluvte se, prosím, na vypracování se svým školitelem.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111