Propadání a omluvy z termínu zkoušky

test2

 

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vám připomněli, že od tohoto zkouškového období v zimním semestru 2017/2018 se poprvé uplatní ustanovení obsažené v čl. 8 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK, podle kterého platí: „Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise.“

Způsob, jak máte postupovat při omluvách ze zkoušek, byl projednán na zasedání kolegia děkana dne 2. 11. 2017, přičemž bylo rozhodnuto o následujícím administrativním postupu:

Z přihlášeného termínu před konáním zkoušky se především můžete prostřednictvím studijního informačního systému odhlásit. Odhlášení ze zkoušky je možné nejpozději do 10:00 hod. pracovního dne předcházejícího dni termínu konání zkoušky. Po uplynutí lhůty k odhlášení se můžete z konání zkoušky pouze omluvit. V případě, že Vaše neúčast na zkoušce nebude omluvena, Váš termín propadne a bude Vám uděleno tzv. administrativní „N“.

Omluva se v případě postupových zkoušek podává na příslušnou katedru, v případě státních zkoušek na studijní oddělení, které žádost včetně příloh předá k vyřízení příslušné osobě. Žádost vyřizuje zkoušející nebo předseda zkušební komise u postupové zkoušky nebo předseda komise u státní zkoušky.

Žádosti o omluvy lze přijímat výhradně prostřednictvím níže uvedených formulářů. Omluva telefonickou ani e-emailovou formou není možná. Lze však nejprve odeslat emailovou zprávu, jejíž přílohou bude elektronicky vyplněný formulář, který bude následně doplněn o přílohy a vlastnoručně podepsán. Až do rozhodnutí zkoušejícího o omluvě však bude v IS evidován termín jako propadlý.

Formulář pro omluvu ze zkoušky nebo klauzury https://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404056539/

Formulář pro omluvu ze státní zkoušky https://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404056540/
 
S přáním úspěšného zkouškového období
 
Karel Beran
Miroslav Sojka

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111