Elektronické přihlašování k 3. a 4. části státních zkoušek

test2

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o přihlašování na zimní termíny státních zkoušek, které začne 13. listopadu 2017 ve 20 hod. a proběhne elektronickou formou. Informace k elektronickému přihlašování jsou strukturovány tak, abyste nalezli odpovědi na otázky, které si pravděpodobně můžete klást:

Kdo se může na 3. a 4. část státních závěrečných zkoušek přihlásit?

Na termín státní zkoušky se může přihlásit každý student, který má zapsány v informačním systému „státnicové předměty“:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.
dále označované jako „státnicové předměty“.

Tyto předměty jsou zapisovány automaticky studijním oddělením všem studentům 5. a vyššího ročníku po zahájení akademického roku. Studentům nižších ročníků zapíše „státnicové předměty“ na požádání jejich studijní referentka.
Elektronický zápis se nevztahuje na studenty ze „staré“ akreditace, kteří se i nadále musí přihlásit na základě listinného formuláře, a na studenty, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium.

Čím je podmíněna možnost skládat státní zkoušku?

Sama skutečnost, že máte zapsány státnicové předměty však ještě neznamená, že můžete skutečně skládat státní zkoušku. Zápis „státnicových předmětů“ Vás totiž opravňuje pouze k tomu, abyste se přihlásili na konkrétní termín státní zkoušky. K tomu, abyste mohli státní zkoušku konat, je zároveň třeba, abyste získali 300 kreditů a splnili všechny ostatní studijní povinnosti. Pouze v takovém případě můžete skládat státní zkoušku. Studenti, kteří splnili všechny své studijní povinnosti a k úspěšnému absolvování studia jim zbývá složit 3. a 4. část státní zkoušky, se považují za studenty se „splněnými studijními povinnostmi“. To se konkrétně projeví v informačním systému tím, že se Vám v modulu Termíny zkoušek - přihlašování/ Státní závěrečné zkoušky zobrazí u příslušné státní závěrečné zkoušky informace "Podmínky splněny dne: XX. XX. XXXX." Jakmile se tato informace zobrazí, znamená to, že můžete skládat státní zkoušku.

Kdy budou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních závěrečných zkoušek a kde?

Konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek budou zveřejněny nejpozději 7 dnů před zahájením přihlašování na státní zkoušky, a to přímo v informačním systému v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování 2“ (záložka: Státní závěrečné zkoušky) jako termíny zkoušek k předmětu:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.

Odpověď na otázku, kdy budou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek, tak lze najít v harmonogramu akademického roku, kde je vždy uveden termín zahájení přihlašování na státní zkoušky. Z toho lze také vyvodit, kdy budou zveřejněny konkrétní termíny.

Kdy bude přihlašování na termíny státních zkoušek zahájeno, kdy bude ukončeno a jak bude probíhat?

Jak zahájení, tak ukončení elektronického přihlašování ke státním zkouškám proběhne v termínech, které jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku. Po ukončení vypisování nových termínů na státní zkoušky (20. 11 2017 ve 22:00)  se bude možné přihlašovat jen na uvolněná místa. Nové termíny již přidávány nebudou. Ukončení přihlašování bude 28. 12. 2017 pro 4. část SZZK a následně 08. 01. 2018 pro 3. část SZZK. Po těchto termínech bude možné se z příslušné části SZZK již pouze odhlásit. 

 

Jak se ke státní zkoušce přihlašují studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium?

Studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium, se mohou přihlásit na základě e-mailové zprávy zaslané výlučně na adresu (kralova @ prf.cuni.cz). Emailová zpráva však musí být odeslána nejpozději do ukončení vypisování podzimních termínů t.j. do 20. 11. 2017. Termín státní zkoušky bude všem takto přihlášeným studentům stanoven studijním oddělením a bude zveřejněn nejpozději 27. 11. 2017 prostřednictvím IS.

Je možné změnit termín státní zkoušky, na který jste se přihlásili?

Změna termínů konání státní zkoušky je možná pouze elektronicky, a to nejpozději do ukončení přihlašování ke státním zkouškám. 
(K tomu viz zápis z jednání kolegia děkana dne 23.6.2016 http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/kolegium-dekana/1404050140/
K tomu, aby Vás při obsazování dosud volného termínu někdo v poslední chvíli „nepředběhl", lze využít funkci „změna termínu“, která umožňuje, abyste byli odhlášeni z termínu teprve ve chvíli, kdy jste již přihlášeni na Vámi požadovaný termín.

Dokdy se lze z 3. a 4. části státních zkoušek odhlásit?

Odhlášení ze státní zkoušky je možné nejpozději jeden den před konáním státní závěrečné zkoušky do 10:00 hodin. Jestliže budete konat státní závěrečnou zkoušku například v pondělí, je třeba se odhlásit nejpozději předcházející neděli v 9:59 hodin. Po uplynutí lhůty k odhlášení se student může z konání státní závěrečné zkoušky omluvit pouze podle Studijního a zkušebního řádu univerzity.

Dokdy nejpozději musíte splnit všechny své studijní povinnosti, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky?

K tomu, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky, je nutné, aby nejpozději 24 hodin před konkrétním termínem státní zkoušky bylo v informačním systému evidováno, že jste splnili všechny svoje studijní povinnosti (k tomu viz: Čím je podmíněna možnost skládat státní zkoušku?) Právě proto, abyste mohli splnit svoje zbývající studijní povinnosti doslova do poslední chvíle před konáním státní zkoušky, byla zvolena nejkratší možná lhůta, dokdy musíte před konáním státní zkoušky splnit všechny svoje studijní povinnosti – tj. 24 hodin. Právě vzhledem k takto krátké lhůtě je však Vaší odpovědností zkontrolovat, zda je v informačním systému nejpozději 24 hodin před konáním skutečně evidováno splnění všech studijních povinností, které jsou nutné k uzavření Vašeho studia a konání státní zkoušky. Pokud nebude v IS nejpozději 24 hodin před konáním státní zkoušky evidováno splnění všech studijních povinností, budete z termínu státní zkoušky odhlášeni, i když byla studijní povinnost vykonána, avšak nebyla evidována.

Milé studentky a milí studenti,

přejeme Vám všem, abyste se nejen úspěšně přihlásili ke státním zkouškám, ale zejména, abyste je úspěšně v lednu složili a absolvovali tak studium na naší fakultě.

S pozdravem

Karel Beran
Miroslav Sojka
Stanislav Potěšil
Ivana Králová

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111