Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – říjen 2018

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněnou zkoušku z Obecných základů právní vědy a obou světových jazyků.

Ke státní doktorské zkoušce, která se bude konat v říjnu 2018, se prosím přihlašujte od 13. 8. do 24. 8. 2018. Vyplňte, prosím, přihlášku ke státní doktorské zkoušce, kterou naleznete na webu. K přihlášce se přikládá přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem. Pokud jste nic nepublikovali, uveďte tuto skutečnost do přihlášky a přehled publikační činnosti neodevzdáváte.

Z důvodu uzavření studijního oddělení ve výše uvedeném srpnovém termínu, odevzdávejte, prosím, přihlášky spolu s přílohami v termínu od 13. 8. do 24. 8. 2018 na podatelně Právnické fakulty nebo zašlete poštou na referát doktorského studia.

Na výše uvedené přílohy nejsou k dispozici vzory ani formuláře. Pokud jde o přílohy, domluvte se, prosím, na vypracování se svým školitelem.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce naleznete zde.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111