Přihlašování ke zkouškám v letním semestru.

test2

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o přihlašování ke zkouškám v letním semestru 2017/2018, které začne 16. dubna 2018 ve 20 hod. a proběhne elektronickou formou.

Přihlašování ke zkouškám bude zahájeno podle jednotlivých pracovišť podle doporučeného času (přesné datum a čas naleznete u příslušného termínu v kolonce "přihlašování od")  následovně:

Pracoviště hodina

Katedra jazyků 20:00
Katedra právních dějin 20:05
Katedra teorie práva a právních učení 20:10
Katedra mezinárodního práva 20:15
Katedra obchodního práva 20:20
Katedra trestního práva 20:25
Katedra občanského práva 20:30
Katedra ústavního práva 20:35
Katedra evropského práva 20:40
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 20:45
Katedra národního hospodářství 20:50
Katedra politologie a sociologie 20:55
Katedra práva životního prostředí 21:00
Katedra správního práva a správní vědy 21:05
Katedra finančního práva a finanční vědy 21:10
Centrum zdravotnického práva 21:15
Centrum právní komparatistiky 21:15
Ústav práva autorského, práv průmyslových... 21:15
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností 21:15

Student se hlásí na zkoušku prostřednictvím studijního informačního systému; může se přihlásit na kterýkoliv z vypsaných termínů, nejpozději však do 13:30 hod. pracovního dne předcházejícího dni termínu konání zkoušky.

Student se může z přihlášeného termínu před konáním zkoušky prostřednictvím studijního informačního systému odhlásit. Odhlášení ze zkoušky je možné nejpozději do 10:00 hod. pracovního dne předcházejícího dni termínu konání zkoušky.

Praktickou ukázku postupu při přihlašování naleznete pod tímto odkazem:

Po uplynutí lhůty k odhlášení se student může z konání zkoušky pouze omluvit podle Studijního a zkušebního řádu univerzity. V případě, že Vaše neúčast na zkoušce nebude omluvena, Váš termín propadne a bude Vám uděleno tzv. administrativní „N“.

Postup při udělování administrativních „N“ byl projednán na zasedání kolegia děkana dne 2. 11. 2017. Žádosti o omluvy lze přijímat výhradně prostřednictvím formuláře omluvy ze zkoušky. Formulář pro omluvu ze zkoušky nebo klauzury naleznete zde.

Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete omluvit v případě, že již uplyne termín pro odhlášení se ze zkoušky prostřednictvím IS. Omluva telefonickou formou není možná. Lze však nejprve odeslat emailovou zprávu, jejíž přílohou bude elektronicky vyplněný formulář, který bude následně doplněn o přílohy a vlastnoručně podepsán.

Omluva se v případě postupových zkoušek podává na příslušnou katedru, v případě státních zkoušek na studijní oddělení, které žádost včetně příloh předá k vyřízení příslušné osobě. Žádost vyřizuje zkoušející nebo předseda zkušební komise u postupové zkoušky a předseda komise u státní zkoušky.

 

Milé studentky a milí studenti,

přejeme Vám všem, abyste se nejen úspěšně přihlásili ke zkouškám, ale zejména abyste je úspěšně složili.

S pozdravem
 

Marta Chromá

Miroslav Sojka

Stanislav Potěšil


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111