Postupové zkoušky na katedře obchodního práva

Vážené studentky, vážení studenti,

katedra obchodního práva upozorňuje studenty, že v letním zkouškovém období budou vypsány termíny postupových zkoušek z Obchodního práva III především v měsících květnu a červnu. V měsíci září budou s ohledem na očekávané rozsáhlejší konání státních závěrečných zkoušek vypsány pouze reprobační termíny, a to ve dnech 2. 9., 4. 9., 5. 9. a 6. 9. 2019. Na reprobační termíny se bude možné přihlásit až od 28. 6. 2019.
Na základě výše uvedeného proto katedra obchodního práva studentům doporučuje využít možnosti konat postupové zkoušky již v květnových termínech.

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
tajemnice Katedry obchodního práva


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111