První opakovaný zápis „povinného jazyka“

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

v návaznosti na aktualizovanou podobu studijního programu právo a právní věda, který na jaře letošního roku schválila vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy, mají v tuto chvíli tzv. „povinné jazyky“ charakter povinně volitelných předmětů, které jsou zařazeny ve skupině předmětů povinný cizí jazyk.

Protože se jedná o povinně volitelný předmět, který si studenti nemusí podle pravidel pro organizaci studia zapisovat v bezprostředně následujícím akademickém roce, nebude provádět studijní oddělení automatický zápis těchto předmětů v případě, že předmět není absolvován poté, co byl poprvé zapsán.

Studenti, kteří si chtějí předmět opakovaně zapsat (a zároveň již nechtějí v letním semestru znovu absolvovat výuku), však mohou požádat o opakovaný zápis tohoto předmětu již v zimním semestru na základě písemné žádosti, kterou podají svojí studijní referentce. Žádost musí být vyplněna na formuláři, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení.

Podotýkám, že o tento zápis mohou požádat pouze studenti, kteří měli předmět již jednou zapsán.

S pozdravem

Karel Beran


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111