Informace o přihlašování na zkoušku z Obecných základů právní vědy v červnu 2019

Od 1. 5. 2019 bude spuštěno přihlašování na zkoušku z Obecných základů právní vědy. Termíny zkoušky jsou vypsány na červen. Na termín zkoušky se student přihlašuje podle svého studijního oboru přes SIS. Pokud se vám nepůjde v SISu přihlásit na termín zkoušky, tak kontaktujte referentku pro doktorský studijní program Adélu Felixovou, e-mail: felixoa @ prf.cuni.cz.

 

Student je povinen o termínu své zkoušky informovat svého školitele. Pokud se student z termínu odhlásí, tak o této skutečnosti také informuje svého školitele.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111