Jak se stanoví termín zkoušky studentům, kterým byla prominuta “tvrdá korekvizita” předmětu?

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

touto zprávou se obracím na Ty z Vás, kterým byla schválena „žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK“ a byla Vám tak prominuta tzv. „tvrdá korekvizita“.

Jak víte, předmět Vám byl sice zapsán studijním oddělením, informační systém však neumožňuje, abyste se standardně přihlásili prostřednictvím informačního systému na zkoušku.

Situaci nelze řešit jinak, než tak, že budete opět nuceni vyplnit tento formulář a podat „žádost o stanovení termínu zkoušky“. Tuto žádost musí nejprve potvrdit studijní referentka. V návaznosti na to pak tuto žádost podáte prostřednictvím příslušného sekretariátu vedoucímu katedry, který stanoví den a hodinu zkoušky a zároveň také zkoušejícího.

Protože nemůžete být uvedeni na seznamu studentů přihlášených ke zkoušce, který je generován z informačního systému, bude mít Vaše žádost zároveň povahu oficiální konsignace. Z toho důvodu do ní bude zaznamenán výsledek zkoušky a na jejím základě bude také známka zapsána do informačního systému.

Podotýkám však, že i v případě úspěšného vykonání zkoušky, Vám budou kredity započteny teprve v okamžiku, kdy vykonáte předepsané rekvizity.

S pozdravem

Karel Beran


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111