Studijní

Uzavření přepážky č. 5 (archiv, SJP, nostrifikace) dne 21.11.2017
20. 11. 2017

Dne 21. 11. 2017 bude uzavřena přepážka č. 5 (L. Šafrová) - archiv, studium jednotlivých předmětů, nostrifikace. | více...

Zrušení úředních hodin přepážky č. 4 dne 23.11.2017
15. 11. 2017

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 jsou zrušeny úřední hodiny přepážky č. 4 (doktorské studium - přijímací řízení, stipendia). | více...

Elektronické přihlašování k 3. a 4. části státních zkoušek
10. 11. 2017

    Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o přihlašování na zimní termíny státních zkoušek, které začne 13. listopadu 2017 ve 20 hod. a proběhne elektronickou | více...

Přihláška k státním závěrečným zkouškám – stará akreditace
10. 11. 2017

Přihlášku k státním závěrečným zkouškám odevzdejte na studijní oddělení od 13. do 20. 11. 2017 studijní ref. I. Králové, přepážka č. 8. K odevzdání | více...

Hromadný zápis témat diplomových prací bude ukončen 20. listopadu 2017 ve 24:00
09. 11. 2017

      Vážené kolegyně a vážení kolegové,   s touto informací se obracíme zejména na studenty 5. a 4. ročníků, kteří doposud nemají zadané téma své diplomové práce. V případě, | více...

Uzavření přepážek magisterského studia: 8. - 9. 11. 2017
30. 10. 2017

Z důvodu konání magisterských promocí budou 8. - 9. 11. 2017 uzavřeny tyto přepážky: č. 7, 8, 9, 10, 11 a 13 (Mgr. M. Sojka, I. | více...

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku
30. 10. 2017

  Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – leden 2018   Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněnou zkoušku z Obecných základů právní vědy a | více...

RIGO - termíny promocí a vydávání diplomů
25. 10. 2017

RIGO – termíny PROMOCí JUDr. a vydávání diplomů BEZ PROMOCE Nejbližší promoce JUDr. se budou konat ve dnech 28.11.2017 (úterý) a 30.11.2017 (čtvrtek). Na promoci mohou | více...

Doktorské studium - 1. ročník - založení Individuálního studijní plánu ve Studijním informačním systému
10. 10. 2016

Manuál k založení Individuálního studijního plánu naleznete zde. | více...

Jak se stanoví termín zkoušky studentům, kterým byla prominuta “tvrdá korekvizita” předmětu?
15. 12. 2015

  Vážené kolegyně a vážení kolegové, touto zprávou se obracím na Ty z Vás, kterým byla schválena „žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF | více...

strana:   1 2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111