Studijní

Uzavření přepážek č. 3, 4, 5, 6 a 7 dne 20.11.2018
19. 11. 2018

Z důvodu konání promocí Ph.D. a JUDr. v Karolinu budou dne 20.11.2018 uzavřeny přepážky č. 3, 4, 5, 6 a 7. | více...

Uzavření přepážek 3 až 7 dne 20.11.2018
19. 11. 2018

Z důvodu konání promocí JUDr.a Ph.D. budou v úterý 20. 11. 2018 uzavřeny tyto přepážky: č. 3, 4, 5, 6 a 7 (Felixová, Páralová, Šafrová, Stehnová, | více...

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – leden 2019
12. 11. 2018

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněnou zkoušku z Obecných základů právní vědy a obou světových jazyků. Ke státní doktorské zkoušce, která | více...

Přihláška k státním závěrečným zkouškám – stará akreditace
09. 11. 2018

Přihlášku k státním závěrečným zkouškám odevzdejte na studijní oddělení od 12. do 19. 11. 2018 studijní ref. I. Králové, přepážka č. 8. K odevzdání | více...

Přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státních zkoušek začne 12. 11. 2018
06. 11. 2018

      Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o přihlašování na zimní termíny státních zkoušek, které začne 12. listopadu 2018 ve 20 hod. a proběhne elektronickou | více...

Hromadný zápis témat diplomových prací bude zahájen 12. listopadu 2018 ve 20:00
31. 10. 2018

Vážené kolegyně a vážení kolegové,   s touto informací se obracíme zejména na studenty 5. a 4. ročníků, kteří doposud nemají zadané téma své diplomové práce. V případě, | více...

RIGO-Uzavření přepážky č. 6 dne 29.10.2018
26. 10. 2018

V pondělí 29. 10. 2018 bude uzavřena přepážka č. 6 - referát pro rigorózní řízení.   | více...

Uzavření přepážky č. 5 (archiv, SJP, nostrifikace) 29.10. - 31.10.2018
26. 10. 2018

Ve dnech 29. 10. až 31. 10. 2018 bude uzavřena přepážka č. 5 (L. Šafrová) - archiv, studium jednotlivých předmětů, nostrifikace. | více...

Uzavření přepážek magisterského studia 7. - 8. 11. 2018
26. 10. 2018

Z důvodu konání magisterských promocí budou 7. – 8. 11. 2018 uzavřeny tyto přepážky: č. 7, 8, 9, 10, 11 a 13 (Mgr. M. Sojka, | více...

Termíny pro státní doktorskou zkoušku v říjnu 2018
11. 10. 2018

Seznam termínu pro státní doktorskou zkoušku v říjnu 2018 naleznete zde. Chybějící termíny budou aktualizovány. | více...

strana:   1 2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111