Studijní

Zápis předmětů na letní semestr bude zahájen dne 12. 2. 2018
26. 01. 2018

    Vážené kolegyně a vážení kolegové, obracíme se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci Vašeho zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2017/2018, který | více...

Změny v přihlašování na soudní praxe
22. 01. 2018

    V přihlašování na praxe na Městském soudu v Praze a pražských obvodních soudech dochází od letošního roku ke změnám. Právnická fakulta a Městský soud v Praze i v tomto | více...

Doktorské studium - přihlašování na zkoušku Obecné základy právní vědy
16. 01. 2018

  Vážené studentky, vážení studenti, od 16. 1. 2018 do 26. 1. 2018 je spuštěno přihlašování na zkoušku Obecné základy právní vědy. Termíny zkoušky jsou vypsány na | více...

Propadání a omluvy z termínu zkoušky
09. 01. 2018

      Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vám připomněli, že od tohoto zkouškového období v zimním semestru 2017/2018 se poprvé uplatní ustanovení obsažené v čl. 8 odst. | více...

Stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v ak. roce 2017/2018
23. 11. 2017

    Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás informoval, že hraniční prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v akademickém roce 2017/2018 je 1,42. Výši | více...

RIGO - Uzavření přepážky č. 6 - 20.2.2018
15. 03. 2016

Dne 20.2.2018 bude uzavřena přepážka č. 6 - rigorózní řízení.   | více...

Jak se stanoví termín zkoušky studentům, kterým byla prominuta “tvrdá korekvizita” předmětu?
15. 12. 2015

  Vážené kolegyně a vážení kolegové, touto zprávou se obracím na Ty z Vás, kterým byla schválena „žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF | více...

První opakovaný zápis „povinného jazyka“
19. 10. 2015

  Vážené kolegyně a vážení kolegové,  v návaznosti na aktualizovanou podobu studijního programu právo a právní věda, který na jaře letošního roku schválila vědecká rada Právnické | více...

Potvzení o studiu ze studijního informačního systému
12. 10. 2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rád bych Vás informoval o novince ve studijním informačním systému, který nově umožňuje tisk potvrzení o studiu a vygenerování potvrzení o studiu opatřené | více...

strana:   1

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111