Studijní

Doktorský studijní program - založení a vyplnění ročního hodnocení ISP za akademický rok 2017/2018
04. 07. 2018

Založení a vyplnění ročního hodnocení ISP za akademický rok 2017/2018 včetně postoupení školiteli v SISu se spustilo od 1. 6. 2018. Tato povinnost pro studenta | více...

Složení komisí pro podzimní státní závěrečné zkoušky
02. 07. 2018

Složení komisí pro jarní termíny státních závěrečných zkoušek, nová a stará akreditace:   Soukromoprávní část SZK Veřejnoprávní část SZK   | více...

Přihlašování na státní doktorskou zkoušku – říjen 2018
02. 07. 2018

Přihlásit se mohou pouze studenti doktorského studijního programu, kteří mají splněnou zkoušku z Obecných základů právní vědy a obou světových jazyků. Ke státní doktorské zkoušce, která | více...

Uzavření přepážek magisterského studia: 27. a 28. 6. 2018
18. 06. 2018

Z důvodu konání magisterských promocí budou 27. - 28. 6. 2018 uzavřeny tyto přepážky: č. 7, 8, 9, 10, 11 a 13 (Mgr. M. Sojka, I. | více...

Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: září 2018
18. 06. 2018

Nová akreditace: 4. část SZZK - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo: 3. – 13. 9. 2018 3. část SZZK - Občanské právo hmotné | více...

Přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státních zkoušek začne 4. 6. 2018
29. 05. 2018

     Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o přihlašování na podzimní termíny státních zkoušek, které začne 4. června 2018 ve 20 hod. a proběhne elektronickou | více...

Zápis do vyššího ročníku bude zahájen 1.6.2018
17. 05. 2018

    Vážené kolegyně a vážení kolegové, ráda bych Vás informovala, že zápis do druhého a vyšších ročníků studia, který proběhne elektronickou formou, bude zahájen již 1. června | více...

Přihlašování ke zkouškám v letním semestru.
09. 04. 2018

    Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o přihlašování ke zkouškám v letním semestru 2017/2018, které začne 16. dubna 2018 ve 20 hod. a proběhne elektronickou | více...

Propadání a omluvy z termínu zkoušky
09. 01. 2018

      Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vám připomněli, že od tohoto zkouškového období v zimním semestru 2017/2018 se poprvé uplatní ustanovení obsažené v čl. 8 odst. | více...

Jak se stanoví termín zkoušky studentům, kterým byla prominuta “tvrdá korekvizita” předmětu?
15. 12. 2015

  Vážené kolegyně a vážení kolegové, touto zprávou se obracím na Ty z Vás, kterým byla schválena „žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF | více...

strana:   1 2

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111