Studijní plán HPRAVO5

HPRAVO5 - platí pro studenty, kteří zahájili studium studium od akad. roku 2010/2011 do ak. roku 2016/2017

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v  modulu Nastavení - Informace. 

 
Akademický rok 2017/2018

Pravidla studia (2017/2018)

Doporučený průběh studia (2017/2018)

Studijní plán

Seznam předmětů

 

Akademický rok 2016/2017

Pravidla studia (2016/2017)

Doporučený průběh studia (2016/2017)

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111