Studijní plán HPRAVO5

HPRAVO5 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2010/2011 do ak. roku 2016/2017

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v  modulu Nastavení - Informace. 

Akademický rok 2018/2019

Pravidla studia (2018/2019)

Doporučený průběh studia (2018/2019)

Studijní plán

Seznam předmětů (SIS) 

Studijní program Právo a právní věda

 
 
Akademický rok 2017/2018

Pravidla studia (2017/2018)

Doporučený průběh studia (2017/2018)

Studijní plán

Seznam předmětů

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111