Studijní plán HPRAVO2017

HPRAVO2017 - platí pro studenty, kteří zahájili studium od akad. roku 2017/2018 a později.

Informace o Vašem studijním plánu naleznete v SIS v modulu Nastavení - Informace.

 
Akademický rok 2019/2020 

Pravidla studia (2019/2020)

Doporučený průběh studia (2018/2019)

Studijní plán

Seznam předmětů (SIS)

 


 

Akademický rok 2018/2019

Pravidla studia (2018/2019)

Doporučený průběh studia (2018/2019)

Studijní plán

Seznam předmětů (SIS)

 

Akademický rok 2017/2018 

Pravidla studia (2017/2018)

Doporučený průběh studia (2017/2018)

Studijní plán

Seznam předmětů (SIS)

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111