Studentské stáže v Poslanecké sněmovně

 Tiskový odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny sdělil následující nabídku

 Už jen několik dní se mohou hlásit zájemci o stáže, které organizuje Poslanecká sněmovna pro studenty vysokých škol a které jsou zaměřeny na spolupráci s poslanci.

        Stáž v Poslanecké sněmovně je pro studenty jedinečnou příležitostí, jak si rozšířit teoretické znalosti a skloubit je s praktickou zkušeností. Studenti díky stáži mohou detailně poznat všechny aspekty práce poslance a výkonu poslaneckého mandátu. Stážisté se například podílejí na přípravě materiálů pro poslance, zpracovávají rešerše nebo drobné studie týkající se návrhů zákonů a dalších sněmovních tisků.

        Stáž je určena studentům oborů politologie, ekonomie, práva, sociologie nebo příbuzných oborů. Zájemci se mohou hlásit do 6. října na adresu Parlamentního institutu, osmiměsíční stáž bude probíhat od listopadu 2014 do června 2015.

        Bližší informace o studentských stážích a o podmínkách pro účast v programu najdete v textu. 

ČESKÁ REPUBLIKA
KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Studentské stáže v Poslanecké sněmovně
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky organizuje pro studenty vysokých škol stáže
zaměřené na spolupráci s jednotlivými poslanci. Cílem programu je poskytnout studentům možnost
skloubit teoretické vědomosti získané studiem s praktickými zkušenostmi na základě přímé
spolupráce s poslanci. Studenti získají možnost seznámit se s prací poslanců také mimo plenární
zasedání či jednání výborů a pochopit všechny aspekty výkonu poslaneckého mandátu. Stážisté
spolupracují přímo s poslanci a jejich asistenty. Podílí se zejména na přípravě materiálů vztahujících
se k práci poslance, vyhledávají, třídí a analyzují podkladové materiály a samostatně zpracovávají
rešerše a drobné studie týkající se návrhů zákonů i dalších sněmovních tisků.
Podmínky pro účast v programu:
- studium oborů politologie, ekonomie, práva, sociologie nebo příbuzných oborů;
- absolvování min. bakalářského stupně studia nebo jeho ekvivalentu;
- dobrá znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka, znalost dalších cizích jazyků je
výhodou;
- zájem o politické a veřejné dění;
- úspěšné absolvování vstupního pohovoru.
Stáž není nároková a student ji může v průběhu studia absolvovat pouze jednou. Stážisté pracují bez
nároku na odměnu.
Stáž je osmiměsíční a bude probíhat v měsících listopad 2014 až červen 2015. Úspěšní
absolventi obdrží hodnotící dopis a certifikát o absolvování stáže.
Zájemci mohou do 6. října 2014 zasílat strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu:
Parlamentní institut
Sněmovní 3
118 26 Praha 1
obálku označte slovem STÁŽ
Nebo e-mailem na adresu pi @ psp.cz
do předmětu uveďte STÁŽ
Na tomto e-mailu je také možno získat doplňující informace o stáži.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111